Energieffektivabyggnader.se finns inte mer, men är du intresserad av ämnet så besök ivl.se.

ENERGIEFFEKTIV KONSTRUKTION

Vi vet alla att utvecklingen av miljövänliga alternativ i alla sektorer i samhället är första prioritet. Jordens naturtillgångar stympas och blir allt mindre för varje år som går. År 2018 beräknas årets tillgångar vara slut redan i augusti, vilket har förödande konsekvenser för framtiden, oavsett om vi känner av det idag eller ej. Vi måste använda förnybara energikällor och metoder och materia som minskar energibehovet - på så sätt angriper vi ett av problemen från två håll.

Positiv utveckling

I byggbranschen sker snabb utveckling i positiv riktning. Det som är så bra när det gäller just energisparande är att det gynnar människan också på personlig nivå i och med att energisnåla lösningar i längden kostar mycket mindre än energislösande. Den som renoverar eller bygger nytt inser snabbt att det lönar sig att satsa på energieffektiva lösningar även om de skulle kosta något mer i inköp (vilket inte ens alltid är fallet). 

Kallt och dyrt är inte charmigt

Gamla byggnader har ofta sin charm, men den ligger definitivt inte i dragiga fönster, fuktskador och kalla väggar. De viktigaste punkterna i konstruktion är isolering, fönster och dörrar. Isoleringen av uppenbara skäl och fönster och dörrar eftersom de är byggnadens "svaga punkter". Det finns idag fantastiska lösningar som isolerar otroligt bra och som gör att man kan sänka sina kostnader för att värma upp hemmet enormt mycket.

Återvinning

När det sedan kommer till förbrukning så är återvinning en helig nyckel till framgång. Vi lever i ett slit och släng-samhälle med väldigt liten respekt för naturresurserna som ska till varje gång en ny pryl ska tillverkas. Det minsta man kan göra är att se till att återvinna på rätt vis, så att resursbehoven minskar. Det kostar många gånger mindre att återvinna material än att utvinna dem.

Det finns mycket material som kan återvinnas i byggbranschen och redan ser man hur ett intresse för detta tar form, för återigen så finns det även här pengar att spara. Sparar man för mycket på konstruktion kan man få ett hus med dolda fel. Läs mer om hur du hanterar det på https://www.doldafelhus.se/

Ett nytt tak kan också sänka dina energikostnader genom att isolera uppifrån. Se bl.a. takläggare Stockholm

Söker du energieffektiva kontor, se Relier.se

Spara energi genom att göra fönsterbyte Stockholm